Når vi bliver syge som mennesker, kan sygdommen skyldes mange forskellige årsager. For det første er vi alle afhængige af de gener, vi er blevet tildelt fra vores forældre. Arvemassen er nemlig afgørende for den styrke, vores krop og organer har gennem livet. Også vores disposition for udviklingen af bestemte sygdomme er bestemt af vores arvemasse. Derfor er det ikke altid vores egen skyld, når vi bliver syge. Alligevel vil de fleste mennesker selv kunne drage en vis omsorg for, at sygdomme ikke opstår gennem livet. Tab af sundhed og vitalitet samt ældning af kroppen skyldes foruden de arvemæssige årsager fem vigtige faktorer.