Ny forskning afslører hemmeligheden bag homøopati

atom
Læsetid: 2 minutter

Forskning dokumenterer nu, at homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner. Fotoner hører til blandt vores elementærpartikler og er underlagt kvantemekaniske naturlove. Hvis man tidligere har været usikker på homøopatiens berettigelse i behandlingen af vor tids patienter, er der nu ingen tvivl længere. Velkommen til nutidens kvantemedicin!

Homøopatiske lægemidler virker gennem magnetiske fotoner

For nyligt stødte jeg på afgørende forskning omkring homøopatisk medicin – en forskning, som endegyldigt har dokumenteret at forskellige homøopatiske potenser indeholder forskellige magnetiske fotoner. Opdagelsen af homøopatiens indre hemmelighed er resultatet af en nyligt udviklet magnetisk resonansmetode, som gør brug af langbølger genereret af 2 Teslaspoler, som udsender forskellige resonansfrekvenser i HF-området med lav spænding.

Undersøgelsen viste, at homøopatiske høje potenser kunne svække det magnetiske felt fordi potenserne indeholdt frekvenser, der var i resonans med Teslaspolernes frekvenser. Undersøgelsen konkluderer derfor, at homøopatiske potenser består af magnetiske fotoner. SÅDAN! – i over 200 år har vi søgt efter hemmeligheden bag homøopatien. Endelig er det lykkedes videnskaben at forklare, og dokumentere at homøopatiske lægemidler ikke kun er placebo, men at lægemidlerne faktisk bygger på velkendte naturlove.

Forskellige potenser giver specifikke ”homøopatiske informationer”

Men de glade budskaber stopper ikke her. For første gang nogen sinde, lykkedes det også i undersøgelsen at måle og karakterisere graden af de forskellige potenser. I praksis lod dette sig gøre, idet forskerne kunne måle forskellen mellem de forskellige potenser ud fra potensernes forskellige resonanser. Homøopatiske potenser består altså af magnetiske fotoner med mange forskellige frekvenser i HF-området. Endvidere konkluderer forskerne, at hver enkelt potens må have sit eget specifikke frekvensspektrum og sin egen energi, hvilket endeligt må defineres som ”den homøopatiske information”.

Homøopatien hviler nu på et fundamentalt videnskabelig og fysisk grundlag

Ifølge dette forskningsresultat, hviler homøopatien nu endelig på et fundamentalt videnskabelig og fysisk grundlag. Virkningsmekanismen i homøopati kan nu forklares. Den gamle forklaring på homøopati er ifølge Hahnemann, at ”lige helbreder lige” – dvs. at substanser, der ved indtagelse giver samme symptomer som sygdommen, kan helbrede patienten, hvis substansen gives i homøopatisk form. Med denne undersøgelse in mente, kan Hahnemanns forklaring omskrives til, at helbredelse med homøopati lader sig gøre gennem en styrkelse, eller reduktion, af energien i vores patogene kredsløb, gennem magnetiske fotoner i overensstemmelse med resonansprincippet. Derfor kan Hahnemanns lighedsprincip, som siger at ”lige helbreder lige” omformuleres til at ”lignende resonansfrekvenser i homøopatisk medicin, helbreder lignende resonansfrekvenser i de patogene kredsløb.

Velkommen til nutidens kvantemedicin!

Jeg ved, at ovenstående kan virke lidt teoretisk og måske lidt vanskeligt at forstå. Men prøv at holde fast lidt endnu…

Som undersøgelsen har bekræftet, virker den homøopatiske medicin gennem magnetiske fotoner. En foton er en elementærpartikel. Fotoner er ansvarlige for elektromagnetiske fænomener som f.eks. ultraviolet lys, røntgenstråling, infrarødt lys, synligt lys, mikrobølger og radiobølger. Fotonen adskiller sig fra andre elementærpartikler som f.eks. elektroner og kvarker, ved at den ikke besidder nogen hvilemasse. Derfor bevæger de sig i vakuum med lysets hastighed. Fotonen er med andre ord en kvant.

Hvis ovenstående forskning er sand og i fremtiden kan valideres, betyder dette at homøopatiske lægemidler virker på et kvanteniveau. Dette gør kun homøopatien endnu mere spændende, idet menneskets bevidsthed i dag regnes for at være af kvantemekanisk natur. På denne måde vil homøopatiske lægemidler ikke kun tilbyde patienten en helbredelse af fysiologiske ubalancer, men også virke korrigerende på patientens mentale og følelsesmæssige ubalancer. Hvis man tidligere har været usikker på homøopatiens berettigelse i behandlingen af vor tids patienter, er der nu ingen tvivl længere. Homøopatien bygger på kvantemekaniske principper. Velkommen til nutidens kvantemedicin!

4 kommentarer til “Ny forskning afslører hemmeligheden bag homøopati

  1. Jacob B
    Jacob B siger:

    Hej Arvin,
    Du henviser ikke direkte til nogen specifik videnskabelig forskningsartikel. Den artikel, du ellers omtaler, lyder som noget af et gennembrud og kunne være meget interessant at læse. Vil du være venlig at linke til den, eller nævne dens navn, forfattere etc., hvis ikke den ligger åbent på internettet?
    Mvh Jacob B

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.