Fjendtlighed, aggression og frustration forbundet med kroniske lungesygdomme

Læsetid: 4 minutter

Vrede, aggressioner og frustration reducerer lungekapaciteten og disponerer for astma samt infektioner i de øvre luftveje. Undersøgelsen efterlader ingen tvivl – enten vi retter aggressionen ud mod omverdenen eller forsøger at undertrykke vreden må lungerne bøde for den emotionelle stress.

Endnu engang bekræfter forskningen de sammenhænge som Holistica-Medica har peget på gennem mere end 20 år. Alt for mange mennesker og patienter retter deres opmærksomhed enøjet mod de ydre miljømæssige forhold, når de forsøger at finde årsager til kroniske tilstande i lunger og luftveje.

Årsagen til nedsat lungefunktion, astma samt forkalkning af hjertets kranspulsårer skal ikke altid søges i vores gener, kostvaner, motionsvaner eller lign. I følge en artikel offentliggjort i Thorax, International journal of respiratory medicine har forskere nu dokumenteret, at fjendtlighed og frustration øger risikoen for at udvikle nedsat lungefunktion og astma. Artiklen understreger også, at stress kan udløse sygdomme så som forhøjet blodtryk, infektioner i de øvre luftveje, hudsygdomme, kronisk træthedssyndrom, irriteret tyktarm mm.

Vrede, aggressioner og frustration reducerer lungekapaciteten og disponerer for astma samt infektioner i de øvre luftveje. Undersøgelsen efterlader ingen tvivl – enten vi retter aggressionen ud mod omverdenen eller forsøger at undertrykke vreden må lungerne bøde for den emotionelle stress.

Woman Using an Inhaler

Et team af forskere undersøgte 670 mænd i alderen mellem 45 og 86. Niveauet for deres fjendtlighed/aggression blev målt i 1980’erne, ved hjælp af et anerkendt pointsystem. Den gennemsnitlige fjendtlighedsscore var 18,5, men varierede fra 7 til 37.

Forskerne fulgte herefter mændene gennem en 8-årig periode og gennemførte i alt 3 lungefunktionsmålinger fordelt over perioden. Ved starten af undersøgelsen varierede lungefunktionen hos mændene alt efter deres indledende niveauer af fjendtlighed. Lungefunktionen var signifikant dårligere blandt de mænd, der udviste et højt niveau af vrede og fjendtlighed, sammenlignet med de mænd, som scorede et medium til lavt niveau af fjendtlighed.

Endvidere registrerede forskerne, at lungefunktionen blev tiltagende dårligere og dårligere hos de mænd, som havde den højeste grad af vrede og fjendtlighed gennem hele forsøgets varighed. Højere niveauer af fjendtlighed var også forbundet med et hurtigere fald i den naturlige lungekapacitet som naturligt ses i kølvandet på den almindelige aldringsproces. Faktisk kunne forskerne måle en direkte sammenhæng mellem fjentlighedssscoren og lungefunktionsnedsættelsen – endda så kategorisk, at hvert point deltagerne scorede højere var direkte forbundet med en reduktion af den mængde luft som deres lunger kunne udånde pr. sekund.

Dette er ikke den første undersøgelse, som peger på sammenhængen mellem fjendtlighed og lungefunktion. Også Harvard University har gennemført en undersøgelse med hele 5115 forsøgsdeltagere i alderen 18-30 år, som også dokumenterer denne spændende sammenhæng mellem følelser og lungefunktion.

Hvad kan man gøre som lungepatient

Når undersøgelser og forskningsresultater som ovenstående offentliggøres, vil den naturlige reaktion hos mange mennesker nok være at glemme informationen hurtigst muligt. Måske også undersøgelsen får en lille sarkastisk bemærkning med på vej, alt i mens vi tænker, at videnskaben nok dokumenterer den modsatte påstand i næste uge! Dette fordi sådanne undersøgelser på ubehagelig vis kan påpege, at der kan være forhold i vores personlighed og vores adfærdsprogrammer, som faktisk kan være medvirkende årsag til udviklingen af vores sygdomme. Hvis vi tager undersøgelsen for pålydende, betyder dette jo også, at vi må se vores eget ansvar i øjnene – et ansvar, som både kræver adfærdsreguleringer i vores sind, følelser og personlige vaner. Et sådant ansvar er ofte behæftet med nye udfordringer, der let overstiger vores ressourcer eller kompetencer.

Netop derfor er den nemmeste løsning jo at søge hjælp gennem den etablerede medicin og det etablerede sundhedsvæsen. Her stilles ingen kritiske spørgsmål, og når recepten er udskrevet skulle problemet jo være løst – eller er det? Når kroniske lungepatienter må sande, at deres luftvejslidelser enten det er bronkitis, astma, eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ikke forsvinder på trods af de fine recepter og deres lungemedicin, er tiden kommet til eftertanke. Når det etablerede sundhedssystem ikke kan tilbyde løsninger til vores diverse folkelidelser, er der behov for et alternativ til recepter og piller. Det er derfor, at den komplementære medicin og alternative behandlinger har så meget fremdrift i vores tid. Derfor glæder vi os altid i Holistica-Medica, når nye forskningsresultater understøtter og bekræfter vores holistiske medicin og behandlingsstrategier.

Ovenstående undersøgelse om fjendtlighedens betydning for lungesygdomme, er ingen nyhed for os. Det nye er, at forskningen endeligt har dokumenteret den direkte sammenhæng mellem følelser, tanker og lungefunktion, som vi længe har forsøgt at formidle. Netop derfor glæder vi os over ovenstående nye forskningsresultater, som på dokumenteret vis kan give nyt håb for akutte, subakutte og kroniske lungepatienter.

Er du lungepatient og har lyst til at arbejde med de bagvedliggende psykologiske kræfter, som ifølge undersøgelsen kan være medvirkende årsag til din lungelidelse, må du først søge at få afdækket om din personlighed indeholder vrede, fjendtlighed, overdrevent temperament eller had. Vrede eller fjendtlighed kan optræde i mange forklædninger og ligge skjult i både tanker, følelser, adfærd og negative overbevisninger. Vrede kan vendes ud mod verden, eller den kan holdes undertrykket – men uanset om den vises eller ej, vil den tære på kroppens immunforsvar, forstyrre hormonbalancen og skabe dybe forstyrrelser i nervesystemet. Vrede eller aggression opstår i alle mennesker som en del af vores ”flugt-kamp-mekanisme”. I situationer, hvor vi føler os truet, tænker os truet eller konkret er truet, er der behov for, at kroppen frigøre ekstra ressourcer således, at vi kan overleve situationen enten gennem kamp eller flugt.

Vrede opstår som et symptom på vores egen manglende visdom

Dette skal ikke forstås således at mennesker, der er aggressive eller vrede er ”dumme”, men snarere at det aggressive menneske vælger den dyriske og voldelige ”flugt-kamp-løsning” i stedet for forståelsens of visdommens nådegave.

Sandskulptur af vredt ansigt

Hos de fleste mennesker er situationen dog den, at vi i hverdagen ikke udsættes for reelle livstruende situationer. Derfor vil forløsningen af den sygdomsfremkaldende vrede og aggression ofte skulle findes gennem ændring af vores tankemønstre, kommunikation og ubevidste adfærdsprogrammer. Hvis man som lungepatient ønsker helbredelse, bør man derfor kigge ind i sig selv, for at finde de livskonklusioner og negative overbevisninger, som fastholder ideen om, at livet eller verdenen udenfor har til hensigt at gøre ondt mod en. Det handler altså ikke kun om, hvordan verdenen udenfor dig skal ændres til det bedre, men også om hvordan du selv forholder dig til verden, dine medmennesker og dine følelser.

En definition på vrede og fjendtlighed, som jeg ofte arbejder ud fra lyder således:

”Vrede opstår som et symptom på vores egen manglende visdom”.

Dette skal ikke forstås således at mennesker, der er aggressive eller vrede er ”dumme”, men snarere at det aggressive menneske vælger den dyriske og voldelige ”flugt-kamp-løsning” i stedet for forståelsens nådegave.

Lungesygdomme handler som bekendt om at få luft. Undersøgelsen offentliggjort i Thorax, International journal of respiratory medicine fortæller os med al tydelighed, at det handler om psykologisk luft.

At kunne trække vejret i et indre og ydre liv, hvor vi ikke hele tiden skal kæmpe kampe med omverden eller føle os presset af tiden, ambitioner, mindreværd, skyldfølelse og angst giver altså vores lunger og luftveje en tiltrængt pause for vores livsfjendtlighed.

I arbejdet med psykologien bag dine lunger kan vi anbefale vores PNN-enhedsterapi, PNN-Illusionsterapi samt vores bog ”Livets Hormoner”. Også kosttilskud, homøopatiske lægemidler samt fagligt kompetente alternative behandlere vil være støttende i arbejdet med dine bagvedliggende stresstilstande. Et virkeligt stærkt redskab i arbejdet med stresstilstande i nervesystem og hormoner er endvidere HeartMath emWave teknologi. Læs mere om emWave her.

Does Harboring Hostility Hurt? Associations Between Hostility and Pulmonary Function in the Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults (CARDIA) Study http://www.apa.org/pubs/journals/releases/hea-263333.pdf

A Test of the Psychosocial Vulnerability and Health Behavior Models of Hostility: Results From an 11 -Year Follow-Up Study of Mexican Americans http://www.psychosomaticmedicine.org/cgi/reprint/57/6/572.pdf

International journal of respiratory medicine
http://thorax.bmj.com/content/61/10/833.extract

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.